Emneknagger

Spesialtilbud på konferansedeltakelse for abonnenter av SOR Digital+

Vi tilbyr nå virksomheter som abonnerer på SOR Digital + spesialpris på fysisk deltakelse for sine ansatte på konferansen Mål og mening – en konferanse om livskvalitet. Konferansen avholdes i Oslo 26. – 27. oktober.

Les mer om tilbudet