Sendinger som er tagget med Stian Orm

Livskvalitet - Et begrep til besvær eller en vei til et meningsfylt liv?

Mål og mening

Varighet: 44 min

Stian Orm er førsteamanuensis i psykologi ved Høgskolen i Innlandet og har forsket på livskvalitet for personer med ulike utviklingsforstyrrelser i sitt doktorgradsarbeid.

stian orm livskvalitet autisme