Sendinger som er tagget med Gunn Strand Hutchinson

Samarbeid med familie, pårørende og verge

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 17 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

gunn strand hutchinson veileder