Sendinger som er tagget med Oslostandard

Oslostandard: Om Oslostandard for pårørendesamarbeid

UngSOR 2024

Varighet: 21 min

Om Oslostandard for pårørendesamarbeid og nettverk for vernepleiere og fagansvarlige i tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo kommune. 

ungsor oslostandard pårørendesamarbeid

Oslostandard: «Lille Lumander – et foreldreinitiativ»

UngSOR 2024

Varighet: 12 min

Oslo kommune har utarbeidet en egen standard for samarbeid med pårørende. Denne inkluderer også pårørende til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.

ungsor oslostandard foreldre pårørende

Oslostandard: Overgang fra videregående skole

UngSOR 2024

Varighet: 13 min

Bydel Frogner deler sine erfaringer med overganger fra videregående skole og til arbeidslivet.

ungsor oslostandard videregående skole pårørende overgang

Oslostandard: «Overganger – Vi holder pusten mens vi lander»

UngSOR 2024

Varighet: 20 min

Gudrun A. Eidsvik og Ida Victoria Riise Børstad snakker om overganger i hverdagen med et utviklingshindret barn.

ungsor oslostandard overgang pårørende