Sendinger som er tagget med Funksjonelle Analyser

Metodiske verktøy: sosial validitet og multikomponente intervensjoner

I pose og sekk

Varighet: 25 min

Silje Haugland redegjør for ulike kunnskapsbasert intervensjoner som kan benyttes i PAS.

pas silje haugland funksjonelle analyser kartlegging