Sendinger som er tagget med Marit Isaksen

Samarbeid og kompetanse

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 44 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

marit isaksen veileder