Sendinger som er tagget med Ebba Falch

Veiledning hjemme i familiene

UngSOR 2022

Varighet: 34 min

Gry Østby og Ebba Falch snakker om deres arbeid med hjemmeveiledning av familier i Oslo.

gry østby ebba falch hjemmeveiledning lavterskel