Sendinger som er tagget med Organisering

Organisering av god avlastning

2040 begynner nå!

Varighet: 32 min

En samtale mellom tre ansatte fra Skolebakke avlastning i Asker kommune om hvordan de organiserer tjenester til barn og unge med nevrobiologiske utviklingsdiagnoser.

organisering

Brukeren i sentrum - i praksis

2040 begynner nå!

Varighet: 20 min

Karl Kristian Indreeide, forfatter av "En velferdsprofitørs bekjennelser" og grunnlegger av HAVA Omsorg, utforsker i sitt innlegg hva det betyr å virkelig sette brukeren i sentrum. Han tar for seg spørsmål om hvordan vi praktisk kan organisere og lede tjenester for å oppnå dette målet, samt betydningen av personalutvikling og kompetansebygging.

organisering personalutvikling kompetansebygging

Tørn - Sammen om fremtidens helse og omsorg

2040 begynner nå!

Varighet: 18 min

Bli med når Eleni Canameti, rådgiver i KS og prosjektkoordinator i Tørn-prosjektet, utforsker hvordan Tørn fremmer arbeidsformer og tjenesteorganisering tilpasset brukernes behov. Hun deler innsikt om kontinuitet, trygghet og økt kvalitet i omsorgstjenester gjennom innovativ arbeidsfordeling, kompetansebygging og ledelse.

tørn organisering