Sendinger som er tagget med Pwc

Innføring av barnekoordinator: Mats Isaksen

UngSOR 2024

Varighet: 24 min

Mats Isaksen fra PwC i Trondheim forteller om deres funn og anbefalinger om innføringen av ordningen med barnekoordinator.

ungsor barnekoordinator mats isaksen pwc