Sendinger som er tagget med Kultur

Sang og musikk for alle

UngSOR 2022

Varighet: 18 min

 - med glede, mestring og livskvalitet i fokus

dissimilis musikk livskvalitet kultur

Kulturelt innslag med Dissimilis

UngSOR 2022

Varighet: 12 min

Kulturelt innslag ved Dissimilis fra UngSOR 2022.

dissimilis musikk kultur

Mestring i fellesskap

UngSOR 2023

Varighet: 22 min

Ragnhild Arntsen forteller om Sjiraffen kultursenter i Trondheim

ungsor sjiraffen ragnhild arntsen kultur inkludering

Er det plass for meg? - Historien om et annerledes ungdomskulturhus

UngSOR 2023

Varighet: 39 min

X-Ray i Oslo forteller om hvordan de har inkludert unge med utviklingshemming i sitt tilbud.

ungsor inkludering kultur ungdom x ray