Sendinger som er tagget med Silje Haugland

Hva er Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid?

Kunnskaps­basert miljø­terapeutisk arbeid

Varighet: 20 min

Silje Haugland og Ulf Berge introduserer tematikken for Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid.

silje haugland ulf berge miljøterapi

Initiativbasert kommunikasjonsopplæring

Kunnskaps­basert miljø­terapeutisk arbeid

Varighet: 23 min

Silje Haugland og Kenneth Larsen snakker om iniativbasert kommunikasjonsopplæring.

silje haugland kenneth larsen kommunikasjon

Metodiske verktøy: sosial validitet og multikomponente intervensjoner

I pose og sekk

Varighet: 25 min

Silje Haugland redegjør for ulike kunnskapsbasert intervensjoner som kan benyttes i PAS.

pas silje haugland funksjonelle analyser kartlegging