Sendinger som er tagget med Pas

Positiv atferdsstøtte (PAS)

Kunnskaps­basert miljø­terapeutisk arbeid

Varighet: 47 min

Ulf Berge er førstelektor ved VID og gir her en innføring i positiv atferdsstøtte. 

ulf berge pas positiv atferdsstøtte miljøterapi

«En kilde til mestring»

UngSOR 2022

Varighet: 32 min

Erfaringer med bruk av Positiv atferdsstøtte (PAS) i det spesialpedagogiske arbeidet i skolen.

marit tjøstheim skretting pas positiv atferdsstøtte spesialpedagogikk

I pose og sekk - Dag 1

I pose og sekk

Varighet: 7 t

Opptak av direktesendingen fra konferansens første dag - 4. mai 2023

konferanse pas positiv atferdsstøtte

I pose og sekk - Dag 2

I pose og sekk

Varighet: 5 t

 Opptak av direktesendingen fra konferansens andre dag - 5. mai 2023

konferanse pas positiv atferdsstøtte

Laget rundt tjenestebrukeren: fra et ansatt- og pårørendeperspektiv

I pose og sekk

Varighet: 43 min

Nick Gore fra Tizard Centre ved University of Kent fokuserer på ansatt- og pårørendeperspektivet i sin forelesning.

nick gore pas ansatte pårørende

Aktiv støtte

I pose og sekk

Varighet: 35 min

Aktiv støtte anses som en forebyggende tilnærming til atferd som utfordrer, og gir et verdifullt grunnlag som PAS kan bygges på.

nils-øivind offernes grethe kvan welle pas forebygging aktiv støtte

Det personfokuserte fundamentet: en sofadialog

I pose og sekk

Varighet: 30 min

Anders Johansen møter Anette Paulsen og Ingeborg Sangolt til en prat i sofaen.

anders johansen pas samtale dialog brukererfaring

PAS som pedagogisk plattform

I pose og sekk

Varighet: 25 min

Una Helene Østberg fra Randaberg videregående skole foreleser om hvordan PAS legger til rette for tverrfaglig samarbeid.

una helene østberg pas tilrettelagt opplæring tverrfaglig samarbeid skole

PAS som faglig rammeverk i Stendi Norge

I pose og sekk

Varighet: 20 min

Ole Bastian Nordstrand foreleser om Stendis prosess fra start og frem til i dag.

ole bastian nordstrand pas stendi omsorgstjenester

Slik har vi alltid gjort det, og det akter vi å fortsette med

I pose og sekk

Varighet: 40 min

Professor emeritus Sjur Dagestad holder et innlegg blant annet om hvilke hindringer som ofte oppstår på veien mot målet om en ny og bedre hverdag.

sjur dagestad pas endring bedriftskultur innovasjon

Ildsjelen på bakkenivå - noen betraktninger om praksisledelse

I pose og sekk

Varighet: 31 min

Ildsjelen, eller praksislederen, er en nødvendig nøkkelkomponent for at PAS skal få fotfeste ute i tjenestene. 

omar saleem pas stavanger kommune ildsjel praksisledelse

Utviklingen av PAS fra start og frem til i dag

I pose og sekk

Varighet: 20 min

Sandnes kommune var kanskje først ute med å anvende PAS som rammeverk for sine tjenester. 

eivind mikkelsen karina helgeland sandnes kommune pas erfaringer implementering

PAS i Norge anno 2022

I pose og sekk

Varighet: 19 min

Anders Johansen fra Sandefjord kommune forteller om hvordan de jobber for å implementere PAS og hvorfor de anser dette som et viktig arbeid i deres tjenesteutvikling.

anders johansen pas sandefjord implementering

Panelsamtale om PAS

I pose og sekk

Varighet: 28 min

Hva er det egentlig som skal til for å lykkes med implementering av PAS? Hvordan får man alle ansatte med på PAS-laget? 

pas panelsamtale anders johansen kathrine utsola bente blekken ingunn vatsvåg ingvild kristiansen cato b. ellingsen

Kahoot om PAS

I pose og sekk

Varighet: 13 min

Medlemmer av styringsgruppa for nasjonalt nettverk for PAS har trommet sammen en Kahoot om positiv atferdsstøtte. 

pas kahoot

Metodiske verktøy: sosial validitet og multikomponente intervensjoner

I pose og sekk

Varighet: 25 min

Silje Haugland redegjør for ulike kunnskapsbasert intervensjoner som kan benyttes i PAS.

pas silje haugland funksjonelle analyser kartlegging

Å tilnærme seg mennesker som viser stor motstand mot å ta i mot hjelp

I pose og sekk

Varighet: 33 min

Are Molund fra Hava Omsorg snakker om hvordan de arbeider med mennesker som har stort behov for hjelp men som motsetter seg å ta i mot hjelp.

pas are molund hava omsorg lavaffektiv tilnærming

PAS i tjenestene - å omsette teori til praksis

I pose og sekk

Varighet: 19 min

Målet med PAS er å forbedre folks livskvalitet. Men hvordan fungerer det egentlig i praksis? 

pas martin enger praksis faglige paradoks

Hvordan kan et digitalt fagadministrativt system og PAS gå hånd i hånd?

I pose og sekk

Varighet: 26 min

Her får du en smakebit på hvordan et digitalt fagsystem spesielt utviklet for miljøterapeutisk arbeid kan bidra til å sikre systematisert og kvalitetssikret dokumentasjon i et livsløp.

pas ingeborg kraabøl omhu intervensjon philip andreas aspholt weisser

De pårørendes engasjement - en suksessfaktor

I pose og sekk

Varighet: 27 min

Isabell Pedersen, avdelingsleder i Alta kommune, har invitert med seg to pårørende som skal fortelle om deres opplevleser og erfaringer med PAS som faglig rammeverk.  

pas isabell pedersen alta kommune pårørende

Mellom administrasjon og bakkebyråkrati – en leders betraktninger

I pose og sekk

Varighet: 29 min

Morten Uthaug fra Sandefjord kommune belyser hva som skal til for å lykkes i endringsarbeidet.

pas morten uthaug sandefjord kommune endringsarbeid