Sendinger som er tagget med Pårørendesamarbeid

Oslostandard: Om Oslostandard for pårørendesamarbeid

UngSOR 2024

Varighet: 21 min

Om Oslostandard for pårørendesamarbeid og nettverk for vernepleiere og fagansvarlige i tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo kommune. 

ungsor oslostandard pårørendesamarbeid

Innlegg fra NAKU

UngSOR 2024

Varighet: 25 min

NAKU er et nasjonalt miljø som formidler kunnskap om utviklingshemming og tjenester til utviklingshemmede til landets kommuner og andre interesserte. De har blant annet en omfattende kunnskapsbank. 

ungsor naku kunnskapsbank pårørendesamarbeid

Minoritetsperspektivet på pårørendesamarbeid

UngSOR 2024

Varighet: 40 min

Faridah S Nabaggala har gjennom en årrekke jobbet for å styrke samarbeidet mellom tjenesteapparatet og familier med barn med funksjonsnedsettelse med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette har hun særlig gjort gjennom organisasjonen Abloom.

ungsor minoritetsperspektiv pårørendesamarbeid