Sendinger som er tagget med Veileder

Samarbeid og kompetanse

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 44 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

marit isaksen veileder

Personsentrerte og tilrettelagte tjenester

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 44 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

veileder britt evy westergård

Habilitering og bistand i hverdagen

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 45 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

gry glorvigen veileder

Helseoppfølging

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 40 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

hege kylland veileder

Samarbeid med familie, pårørende og verge

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 17 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

gunn strand hutchinson veileder

Livsfaser og overganger

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 18 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

andre paulsberg veileder

Dokumentasjon og taushetsplikt

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 45 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

arve mosand veileder

Veilederen fra helsedirektoratet - Hva betyr den for barn og unge?

UngSOR 2022

Varighet: 22 min

Eivind Bjerksetmyr fra NAKU om Helsedirektoratets veileder om gode helse og omsorgstjeneste.

eivind bjerksetmyr naku helsedirektoratet veileder