Sendinger som er tagget med Redd Barna

Retten til å bli hørt

UngSOR 2022

Varighet: 38 min

Grete Vandvik fra Redd Barna snakker om hva det innebærer at også barn og unge med utviklingshemminger har rett til medvirkning og innflytelse.

grete vandvik redd barna rettigheter barn artikkel 12

Vi har også en stemme

UngSOR 2023

Varighet: 27 min

Redd Barna og Stiftelsen SOR har fått midler til et prosjekt som skal bidra til å få frem unge med utviklingshemming sin egen stemme. 

ungsor redd barna grete vandvik linn løvlie slette medvirkning