Sendinger som er tagget med Pårørende

Oslostandard: Overgang fra videregående skole

UngSOR 2024

Varighet: 13 min

Bydel Frogner deler sine erfaringer med overganger fra videregående skole og til arbeidslivet.

ungsor oslostandard videregående skole pårørende overgang

Oslostandard: «Overganger – Vi holder pusten mens vi lander»

UngSOR 2024

Varighet: 20 min

Gudrun A. Eidsvik og Ida Victoria Riise Børstad snakker om overganger i hverdagen med et utviklingshindret barn.

ungsor oslostandard overgang pårørende

Oslostandard: «Lille Lumander – et foreldreinitiativ»

UngSOR 2024

Varighet: 12 min

Oslo kommune har utarbeidet en egen standard for samarbeid med pårørende. Denne inkluderer også pårørende til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.

ungsor oslostandard foreldre pårørende

Frambu - oppfølging av søsken og besteforeldre

UngSOR 2024

Varighet: 54 min

Frambu snakker om kurs for søsken, besteforeldre og perspektiver fra forskning.

ungsor frambu pårørende familie besteforeldre søsken

De pårørendes engasjement - en suksessfaktor

I pose og sekk

Varighet: 27 min

Isabell Pedersen, avdelingsleder i Alta kommune, har invitert med seg to pårørende som skal fortelle om deres opplevleser og erfaringer med PAS som faglig rammeverk.  

pas isabell pedersen alta kommune pårørende

Laget rundt tjenestebrukeren: fra et ansatt- og pårørendeperspektiv

I pose og sekk

Varighet: 43 min

Nick Gore fra Tizard Centre ved University of Kent fokuserer på ansatt- og pårørendeperspektivet i sin forelesning.

nick gore pas ansatte pårørende

Om pårørendesamarbeid – del 3: Veilederen

UngSOR 2024

Varighet: 12 min

Hva sier helsedirektoratets veileder «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» om pårørendesamarbeid?

cato b. ellingsen pårørende beslutningsstøtte forelesning

Om barnekoordinator i Arendalsuka

Webinar og debatt

Varighet: 12 min

 På Arendalsuka i 2023 var det et seminar om barnekoordinatorordningen. Etter seminaret intervjuet vi noen av deltakerene på seminaret. Hvordan står det egentlig til med barnekoordinatorordningen? 

arendalsuka barnekoordinator pårørende intervju cato b. ellingsen

Det fjerde skiftet

UngSOR 2022

Varighet: 37 min

 Helle Cecilie Palmer snakker om det ekstra arbeidet det er å være pårørende.

helle cecilie palmer pårørende familieveiledning