Sendinger som er tagget med Foreldre

Velkommen

UngSOR 2022

Varighet: 21 min

Karl Haakon Sævold åpner konferansen og deler sine erfaringer som far til en ung mann med utviklingshemming.

karl haakon sævold foreldre erfaring

Oslostandard: «Lille Lumander – et foreldreinitiativ»

UngSOR 2024

Varighet: 12 min

Oslo kommune har utarbeidet en egen standard for samarbeid med pårørende. Denne inkluderer også pårørende til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.

ungsor oslostandard foreldre pårørende

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: Eva Fürst

UngSOR 2024

Varighet: 25 min

Eva Alexandra Fürst har vært medforsker og forteller om sine erfaringer med konflikt i hjelpeapparatet.

ungsor konflikt forskning foreldre

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 18 min

Ved samarbeidsproblemer og konflikt er vi som jobber i hjelpeapparatet godt kjent med hvordan det oppleves for oss. Men hvordan oppleves dette for foreldrene?

ungsor konflikt forskning foreldre samtale

«Jeg er den eneste som ikke kan legge dette fra meg»

UngSOR 2024

Varighet: 27 min

Tiril Stange fra Oslohjelpa bydel Frogner har intervjuet foreldre til barn med funksjonsnedsettelser om hvordan de opplever hjelpeapparatet.

ungsor hjelpeapparatet foreldre

«Jeg er den eneste som ikke kan legge dette fra meg» - samtale

UngSOR 2024

Varighet: 13 min

Tiril Stange fra Oslohjelpa bydel Frogner har intervjuet foreldre til barn med funksjonsnedsettelser om hvordan de opplever hjelpeapparatet. Samtale med Cato Brunvand Ellingsen.

ungsor hjelpeapparatet foreldre samtale

Det er foreldrene som er ekspertene

UngSOR 2024

Varighet: 21 min

Thina Teppen deler sine erfaringer med familieliv og samarbeid med hjelpeapparatet.

ungsor foreldre familieliv hjelpeapparatet

Det er foreldrene som er ekspertene - samtale

UngSOR 2024

Varighet: 15 min

Thina Teppen har delt sine erfaringer med familieliv og samarbeid med hjelpeapparatet. Her i samtale med Cato Brunvand Ellingsen.

ungsor hjelpeapparatet foreldre samtale