Sendinger som er tagget med Hege Kylland

Helseoppfølging

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 40 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

hege kylland veileder