Sendinger som er tagget med Rettigheter

Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger: Barneombudet

UngSOR 2024

Varighet: 24 min

Barneombudet har vært opptatt av rettighetene til barn i barne- og avlastningsboliger, og har blant annet tatt opp temaet med politiske myndigheter og i media.

ungsor tilsyn barneombudet rettigheter

2040: Muligheter og utfordringer

2040 begynner nå!

Varighet: 45 min

Bent Høie snakker om hvordan CRPD forplikter norske kommuner og reflekterer rundt god ledelse.

crpd ledelse utvikling rettigheter

Retten til å bli hørt

UngSOR 2022

Varighet: 38 min

Grete Vandvik fra Redd Barna snakker om hva det innebærer at også barn og unge med utviklingshemminger har rett til medvirkning og innflytelse.

grete vandvik redd barna rettigheter barn artikkel 12 familieveiledning

På høy tid

Mål og mening

Varighet: 45 min

Likestillings- og mangfoldsutvalget har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag og i denne forelesningen blir disse presentert og diskutert.

nils kristian bogen line melbøe nou på høy tid rettigheter

Retten til å velge hvor en vil bo

Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Varighet: 15 min

Jarle Eknes forteller om en kommunes vegring mot å innfri Andreas sine rettigheter

crpd hjemmetjenester rettigheter

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Varighet: 24 min

Miriam Kveen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet snakker om utviklingshemmedes likestillingssituasjon.

crpd likestilling diskriminering rettigheter