Sendinger som er tagget med Andre Paulsberg

Livsfaser og overganger

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 18 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

andre paulsberg veileder