Sendinger som er tagget med Lavaffektiv Tilnærming

Å tilnærme seg mennesker som viser stor motstand mot å ta i mot hjelp

I pose og sekk

Varighet: 33 min

Are Molund fra Hava Omsorg snakker om hvordan de arbeider med mennesker som har stort behov for hjelp men som motsetter seg å ta i mot hjelp.

pas are molund hava omsorg lavaffektiv tilnærming