Sendinger som er tagget med Kartlegging

Metodiske verktøy: sosial validitet og multikomponente intervensjoner

I pose og sekk

Varighet: 25 min

Silje Haugland redegjør for ulike kunnskapsbasert intervensjoner som kan benyttes i PAS.

pas silje haugland funksjonelle analyser kartlegging

MindMe: Når ordene mangler

Mål og mening

Varighet: 32 min

 Digitale psykiske helsetjenester for mennesker med kognitiv utfordringer.

oddbjørn hove mindme kartleggingsverktøy kartlegging livskvalitet