Sendinger som er tagget med Stortingsmelding

Det vi ba om, og det vi fikk

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 26 min

Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og saksordfører i Arbeids- og sosialkomiteen for representantforslaget som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter.

lise christoffersen stortingsmelding

Det vi ba om, og det vi fikk (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 26 min

 Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og saksordfører i Arbeids- og sosialkomiteen for representantforslaget som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter. (Tolket versjon)

lise christoffersen stortingsmelding tegnspråk

Fra politisk velvilje til politisk bråstopp

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 18 min

Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR, i samtale med brukerrepresentanter om den ventende stortingsmeldingen.

linn løvlie slette stortingsmelding

Endelig kommer stortingsmeldingen

Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Varighet: 7 min

Gry Haugsbakken fra Kultur- og likestillingsdepartementet kommer med en viktig beskjed

crpd gry haugsbakken stortingsmelding