Sendinger som er tagget med Stortingsmelding

Fra politisk velvilje til politisk bråstopp

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 18 min

Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR, i samtale med brukerrepresentanter om den ventende stortingsmeldingen.

linn løvlie slette stortingsmelding

Det vi ba om, og det vi fikk (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 26 min

 Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og saksordfører i Arbeids- og sosialkomiteen for representantforslaget som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter. (Tolket versjon)

lise christoffersen stortingsmelding tegnspråk

Endelig kommer stortingsmeldingen

Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Varighet: 7 min

Gry Haugsbakken fra Kultur- og likestillingsdepartementet kommer med en viktig beskjed

crpd gry haugsbakken stortingsmelding

Det vi ba om, og det vi fikk

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 26 min

Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og saksordfører i Arbeids- og sosialkomiteen for representantforslaget som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter.

lise christoffersen stortingsmelding