Sendinger som er tagget med Erfaring

Velkommen

UngSOR 2022

Varighet: 21 min

Karl Haakon Sævold åpner konferansen og deler sine erfaringer som far til en ung mann med utviklingshemming.

karl haakon sævold foreldre erfaring

Hvilke konsekvenser kan og bør CRPD ha for kommunene?

Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Varighet: 28 min

Ingvild Østerby fra NFU forteller om erfaringer, muligheter og forventninger til CRPD

crpd erfaring nfu ingvild østerby