Sendinger som er tagget med Nina Christine Dahl

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 19 min

Nina Christine Dahl snakker om erfaringene med prosjektet TryggEst. Vi får eksempler på de store variasjonene i problemstillinger teamet har håndtert, og hvordan disse er forsøkt løst. 

nina christine dahl tryggest

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 19 min

Nina Christine Dahl snakker om erfaringene med prosjektet TryggEst. Vi får eksempler på de store variasjonene i problemstillinger teamet har håndtert, og hvordan disse er forsøkt løst. (Tolket versjon)

nina christine dahl tryggest tegnspråk