Brukervilkår

Sist revider: 4. jan, 2022

1. Innledning
Disse Brukervilkårene regulerer din bruk av Stiftelsen SORs nettsider for konferanseabonnement (heretter "nettsiden"). Du forplikter deg til å følge disse Brukervilkårene idet du tar i bruk nettsiden.

Nettsiden er laget for å gi deg muligheten til å se innhold produsert av Stiftelsen SOR og våre samarbeidspartnere i forbindelse med våre konferanser. Du har kun tilgang til innholdet så lenge din arbeidsgiver har gyldig abonnement.

2. Opprettelse av konto
Du må opprette en brukerkonto for å få tilgang til innholdet. Det er ditt ansvar å oppgi korrekte opplysninger i forbindelse med registrering og å holde opplysningene oppdaterte. Når du har registrerer deg kreves det at du registrer og bekrefter epostadresse fra din arbeidsgiver.

Brukerkontoen er personlig, og du kan ikke dele den med andre. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom bruk av kontoen. Dersom du slutter i virksomheten vil tilgangene til nettsiden bli fjernet, og du vil ikke lenger kunne logge inn. Dersom du vet eller mistenker at noen andre har tilgang til innloggingsopplysningene dine, må du straks melde fra til oss.

Dersom din virksomhet velger å avslutte abonnementsavtalen, vil du miste tilgangen til nettsiden ved utløp av abonnementsperioden og dine opplysninger vil bli slettet 6 måneder etter.

3. Bruk av kontoen
Du er ansvarlig for å følge gjeldende regler, disse brukervilkårene og allment akseptert praksis ved bruk av kontoen. Dersom Stiftelsen SOR mistenker at kontoen blir benyttet i strid med det som er sagt ovenfor, forbeholder Stiftelsen SOR seg retten til å stenge eller sperre kontoen midlertidig uten varsel.

4. Immaterielle rettigheter
Stiftelsen SOR eller Stiftelsen SORs eventuelle lisensgivere, innehar de immaterielle rettighetene til video, tekst, bilder, design og annet materiale og annen informasjon som er tilgjengelig gjennom bruk av nettsiden, samt den underliggende programkoden til nettsiden. Det er ikke tillatt å laste ned eller bruke noe av nettsidens innhold på annen måte enn det som omfattes av normal bruk av kontoen. Uautorisert nedlastning av innhold kan medføre anmeldelse for brudd på opphavsrett.

5. Overdragelse
Stiftelsen SOR forbeholder seg retten til å overdra disse brukervilkårene til en annen virksomhet i forbindelse med et salg av hele eller deler av virksomheten.

6. Lovvalg og tvistløsning
Brukervilkårene reguleres av norsk lov. Tvister løses ved de alminnelige domstolene hvis ikke annet følger av ufravikelig lovgivning.

7. Endring av vilkårene
Stiftelsen SOR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vilkårene. De til enhver tid gjeldende vilkårene vil være tilgjengelig på denne nettsiden. Vesentlige endringer vil bli varslet på e-post og/eller SMS.

8. Kontakt
Stiftelsen SOR kan kontaktes per epost: post@stiftelsensor.no
eller per post:
Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo
Telefon: 90 75 86 85

Kontakt informasjon

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6

0575, Oslo

Cato B. Ellingsen
Daglig leder
post@stiftelsensor.no