Sendinger som er tagget med Ungsor

UngSOR 2023 - Dag 1

UngSOR 2023

Varighet: 7 t

UngSOR 2023 - Opptak av hele direktesendingen fra dag 1 - uklipt 

ungsor konferanse direkte

UngSOR 2023 - Dag 2

UngSOR 2023

Varighet: 6 t

UngSOR 2023 - Direktesending Dag 2 - uklipt.

ungsor konferanse direkte

Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger

UngSOR 2023

Varighet: 30 min

Helsetilsynet gjennomfører nå et nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger.

ungsor hege kristin millerud helsetilsynet barne- og avlastningsbolig

Mestring i fellesskap

UngSOR 2023

Varighet: 22 min

Ragnhild Arntsen forteller om Sjiraffen kultursenter i Trondheim

ungsor sjiraffen ragnhild arntsen kultur inkludering

Inkluderende utdanning

UngSOR 2023

Varighet: 52 min

Down syndrom Norge har gjennom sitt fagråd utviklet en veileder med anbefalinger og prinsipper for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom

ungsor karianne hjørnevik nes karen synnes downs syndrom norge inkluderende opplæring utdanning

Er det plass for meg? - Historien om et annerledes ungdomskulturhus

UngSOR 2023

Varighet: 39 min

X-Ray i Oslo forteller om hvordan de har inkludert unge med utviklingshemming i sitt tilbud.

ungsor inkludering kultur ungdom x ray

Utviklingshemming og autisme, traumer og overgrep: Forebygging, avdekking og intervensjon (del 1)

UngSOR 2023

Varighet: 43 min

Arvid Nikolai Kildahl fra Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus snakker om utviklingshemming og autisme, traumer og overgrep. Del 1.

ungsor arvid kildahl autisme traumer overgrep forebygging

Utviklingshemming og autisme, traumer og overgrep: Forebygging, avdekking og intervensjon (del 2)

UngSOR 2023

Varighet: 46 min

Arvid Nikolai Kildahl fra Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus snakker om utviklingshemming og autisme, traumer og overgrep. Del 2.

ungsor arvid kildahl autisme traumer overgrep forebygging

Vi har også en stemme

UngSOR 2023

Varighet: 27 min

Redd Barna og Stiftelsen SOR har fått midler til et prosjekt som skal bidra til å få frem unge med utviklingshemming sin egen stemme. 

ungsor redd barna grete vandvik linn løvlie slette medvirkning

En mors perspektiv

UngSOR 2023

Varighet: 29 min

Inger Brokka De Ruiter reflekterer over tjenester, menneskrettigheter, politikk og det å være mamma

ungsor inger brokka de ruiter autisme politikk tjenester menneskerettigheter

Betingelsesløs kjærlighet

UngSOR 2023

Varighet: 32 min

Selene Fjellvang Lie og Angelika Fjellvang Lie er TikTok stjerner. De skal fortelle om sine erfaringer.

ungsor selene fjellvang lie angelika fjellvang lie tiktok down syndrom some sosiale media

UngSOR 2024

UngSOR 2024

Varighet: 6 t

Hvordan kan tjenestene og pårørende best mulig samarbeide til det beste for barn og unge med utviklingshemming og andre funksjonshindringer? Bidragene på UngSOR 24 retter søkelys mot muligheter og utfordringer som oppstår når man skal samarbeide om barnas beste.

konferanse ungsor

Innføring av barnekoordinator: Jan Tøssebro

UngSOR 2024

Varighet: 26 min

Jan Tøssebro snakker om forskning på innføring av ordningen med barnekoordinator.

jan tøssebro barnekoordinator ungsor forskning

Innføring av barnekoordinator: Trine Wigtil

UngSOR 2024

Varighet: 8 min

Trine Wigtil fra Handikappede Barns Foreldreforening snakker om deres erfaringer med barnekoordinatorordningen.

barnekoordinator ungsor hbf

Innføring av barnekoordinator: Mats Isaksen

UngSOR 2024

Varighet: 24 min

Mats Isaksen fra PwC i Trondheim forteller om deres funn og anbefalinger om innføringen av ordningen med barnekoordinator.

ungsor barnekoordinator mats isaksen pwc

Innføring av barnekoordinator: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 28 min

Vi har samlet Trine Wigtil, Mats Isaksen og Jan Tøssebro til en samtale om innføring av ordningen med barnekoordinator.

ungsor barnekoordinator rapport samtale

Oslostandard: Om Oslostandard for pårørendesamarbeid

UngSOR 2024

Varighet: 21 min

Om Oslostandard for pårørendesamarbeid og nettverk for vernepleiere og fagansvarlige i tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo kommune. 

ungsor oslostandard pårørendesamarbeid

Oslostandard: «Lille Lumander – et foreldreinitiativ»

UngSOR 2024

Varighet: 12 min

Oslo kommune har utarbeidet en egen standard for samarbeid med pårørende. Denne inkluderer også pårørende til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.

ungsor oslostandard foreldre pårørende

Oslostandard: Overgang fra videregående skole

UngSOR 2024

Varighet: 13 min

Bydel Frogner deler sine erfaringer med overganger fra videregående skole og til arbeidslivet.

ungsor oslostandard videregående skole pårørende overgang

Oslostandard: «Overganger – Vi holder pusten mens vi lander»

UngSOR 2024

Varighet: 20 min

Gudrun A. Eidsvik og Ida Victoria Riise Børstad snakker om overganger i hverdagen med et utviklingshindret barn.

ungsor oslostandard overgang pårørende

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: Arvid Kildahl

UngSOR 2024

Varighet: 31 min

Psykologspesialist Arvid Kildahl forteller om foreldre som har opplevd alvorlig konflikt med hjelpeapparatet.

ungsor konflikt forskning

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: Eva Fürst

UngSOR 2024

Varighet: 25 min

Eva Alexandra Fürst har vært medforsker og forteller om sine erfaringer med konflikt i hjelpeapparatet.

ungsor konflikt forskning foreldre

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 18 min

Ved samarbeidsproblemer og konflikt er vi som jobber i hjelpeapparatet godt kjent med hvordan det oppleves for oss. Men hvordan oppleves dette for foreldrene?

ungsor konflikt forskning foreldre samtale

Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger: Helsetilsynet

UngSOR 2024

Varighet: 39 min

Helsetilsynet gjennomfører et nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger. Det nærmer seg slutten av tilsynet og de har publisert en rekke rapporter som viser brudd på lovverket.

ungsor tilsyn helsetilsynet barne- og avlastningsbolig

Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger: Barneombudet

UngSOR 2024

Varighet: 24 min

Barneombudet har vært opptatt av rettighetene til barn i barne- og avlastningsboliger, og har blant annet tatt opp temaet med politiske myndigheter og i media.

ungsor tilsyn barneombudet rettigheter

Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 18 min

Samtale med Silje Hasle fra Barneombudet og Hege Kristin Millerud fra Helsetilsynet om gjennomføringen av et nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger.

ungsor tilsyn barneombudet helsetilsynet samtale

«Jeg er den eneste som ikke kan legge dette fra meg»

UngSOR 2024

Varighet: 27 min

Tiril Stange fra Oslohjelpa bydel Frogner har intervjuet foreldre til barn med funksjonsnedsettelser om hvordan de opplever hjelpeapparatet.

ungsor hjelpeapparatet foreldre

«Jeg er den eneste som ikke kan legge dette fra meg» - samtale

UngSOR 2024

Varighet: 13 min

Tiril Stange fra Oslohjelpa bydel Frogner har intervjuet foreldre til barn med funksjonsnedsettelser om hvordan de opplever hjelpeapparatet. Samtale med Cato Brunvand Ellingsen.

ungsor hjelpeapparatet foreldre samtale

Det er foreldrene som er ekspertene

UngSOR 2024

Varighet: 21 min

Thina Teppen deler sine erfaringer med familieliv og samarbeid med hjelpeapparatet.

ungsor foreldre familieliv hjelpeapparatet

Det er foreldrene som er ekspertene - samtale

UngSOR 2024

Varighet: 15 min

Thina Teppen har delt sine erfaringer med familieliv og samarbeid med hjelpeapparatet. Her i samtale med Cato Brunvand Ellingsen.

ungsor hjelpeapparatet foreldre samtale

Familieveiledning: Samtale

UngSOR 2024

Varighet: 33 min

Veiledning til familier med funksjonshindrede barn er en viktig del av kommunenes ansvar. Samtale med Andre Paulsberg og Ellen Crook.

ungsor samtale familieveiledning

Innlegg fra NAKU

UngSOR 2024

Varighet: 25 min

NAKU er et nasjonalt miljø som formidler kunnskap om utviklingshemming og tjenester til utviklingshemmede til landets kommuner og andre interesserte. De har blant annet en omfattende kunnskapsbank. 

ungsor naku kunnskapsbank pårørendesamarbeid

Familieveiledning

UngSOR 2024

Varighet: 25 min

Andre Paulsberg fra Sarpsborg kommune holder et innlegg om veliledning til familier med funksjonshindrede barn.

ungsor familieveiledning

Frambu - oppfølging av søsken og besteforeldre

UngSOR 2024

Varighet: 54 min

Frambu snakker om kurs for søsken, besteforeldre og perspektiver fra forskning.

ungsor frambu pårørende familie besteforeldre søsken

Uønska åtferd

UngSOR 2024

Varighet: 45 min

Olaug Nilssen har gjennom sitt senere forfatterskap satt søkelys på familier med barn med autisme og gir innsikt i hvordan livet i slike familier kan være, og deres møter med ulike sider av offentlige tjenester. 

ungsor uønsket atferd

Minoritetsperspektivet på pårørendesamarbeid

UngSOR 2024

Varighet: 40 min

Faridah S Nabaggala har gjennom en årrekke jobbet for å styrke samarbeidet mellom tjenesteapparatet og familier med barn med funksjonsnedsettelse med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette har hun særlig gjort gjennom organisasjonen Abloom.

ungsor minoritetsperspektiv pårørendesamarbeid

Tara SLAMpoet

UngSOR 2024

Varighet: 29 min

Tara SLAMpoet er sykepleier og pårørende, med bakgrunn som utøvende kunstner. SLAMpoesi ble hennes vei ut av frustrasjonen og maktesløsheten i møte med hjelpeapparatet.

ungsor slampoet