Sendinger som er tagget med Scott Drangsholt

Det handler om livet -ikke "godt nok" eller "vanlig praksis"

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 28 min

Erfaringer med miljøterapitjenester til personer med autismeforstyrrelser. Scott Drangsholt, erfaringskonsulent og Annette Drangsholt, leder i Autismeforeningen.

annette drangsholt scott drangsholt autisme miljøterapi

Det handler om livet -ikke "godt nok" eller "vanlig praksis" (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 28 min

 Erfaringer med miljøterapitjenester til personer med autismeforstyrrelser. Scott Drangsholt, erfaringskonsulent og Annette Drangsholt, leder i Autismeforeningen. (Tolket versjon)

annette drangsholt scott drangsholt autisme miljøterapi tegnspråk