Sendinger som er tagget med Arve Mosand

Dokumentasjon og taushetsplikt

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 45 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

arve mosand veileder