Sendinger som er tagget med Atferdsanalyse

Atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 29 min

Kjetil Viken, førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, snakker om atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid.

kjetil viken atferdsanalyse psykisk helsearbeid

Atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 29 min

 Kjetil Viken, førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, snakker om atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid. (Tolket versjon)

kjetil viken atferdsanalyse psykisk helsearbeid tegnspråk