Sendinger som er tagget med Veerle Garrels

Elevmedvirkning og selvbestemmelse for elever med utviklingshemming

UngSOR 2022

Varighet: 21 min

Høy grad av selvbestemmelse er knyttet til bedre livskvalitet, større deltakelse i arbeidslivet, bedre psykisk helse, og mer selvstendighet i voksenlivet.

veerle garrels selvbestemmelse elevmedvirkning barn unge

Hverdagslykke – Hva skal til for å oppleve en god hverdag?

Mål og mening

Varighet: 29 min

Veerle Garrels fra OsloMet undersøker hvilke faktorer som bidrar til kvalitet i hverdagen.

veerle garrels livskvalitet hverdag lykke