Sendinger som er tagget med Karianne Hjørnevik Nes

Inkluderende utdanning

UngSOR 2023

Varighet: 52 min

Down syndrom Norge har gjennom sitt fagråd utviklet en veileder med anbefalinger og prinsipper for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom

ungsor karianne hjørnevik nes karen synnes downs syndrom norge inkluderende opplæring utdanning