Sendinger som er tagget med Samtale

Det personfokuserte fundamentet: en sofadialog

I pose og sekk

Varighet: 30 min

Anders Johansen møter Anette Paulsen og Ingeborg Sangolt til en prat i sofaen.

anders johansen pas samtale dialog brukererfaring

Innføring av barnekoordinator: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 28 min

Vi har samlet Trine Wigtil, Mats Isaksen og Jan Tøssebro til en samtale om innføring av ordningen med barnekoordinator.

ungsor barnekoordinator rapport samtale

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 18 min

Ved samarbeidsproblemer og konflikt er vi som jobber i hjelpeapparatet godt kjent med hvordan det oppleves for oss. Men hvordan oppleves dette for foreldrene?

ungsor konflikt forskning foreldre samtale

Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 18 min

Samtale med Silje Hasle fra Barneombudet og Hege Kristin Millerud fra Helsetilsynet om gjennomføringen av et nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger.

ungsor tilsyn barneombudet helsetilsynet samtale

«Jeg er den eneste som ikke kan legge dette fra meg» - samtale

UngSOR 2024

Varighet: 13 min

Tiril Stange fra Oslohjelpa bydel Frogner har intervjuet foreldre til barn med funksjonsnedsettelser om hvordan de opplever hjelpeapparatet. Samtale med Cato Brunvand Ellingsen.

ungsor hjelpeapparatet foreldre samtale

Det er foreldrene som er ekspertene - samtale

UngSOR 2024

Varighet: 15 min

Thina Teppen har delt sine erfaringer med familieliv og samarbeid med hjelpeapparatet. Her i samtale med Cato Brunvand Ellingsen.

ungsor hjelpeapparatet foreldre samtale

Familieveiledning: Samtale

UngSOR 2024

Varighet: 33 min

Veiledning til familier med funksjonshindrede barn er en viktig del av kommunenes ansvar. Samtale med Andre Paulsberg og Ellen Crook.

ungsor samtale familieveiledning

God og effektiv psykisk helsehjelp (samtale)

2040 begynner nå!

Varighet: 27 min

Ellen Kathrine Munkhaugen og Cato Brunvand Ellingsen snakker om tilgang til god og effektiv psykisk helsehjelp for personer med utviklingshemming.

psykisk helsehjelp samtale