UngSOR 2024

UngSOR 2024

UngSOR 2024

Varighet: 6 t

Hvordan kan tjenestene og pårørende best mulig samarbeide til det beste for barn og unge med utviklingshemming og andre funksjonshindringer? Bidragene på UngSOR 24 retter søkelys mot muligheter og utfordringer som oppstår når man skal samarbeide om barnas beste.

konferanse ungsor

Innføring av barnekoordinator: Jan Tøssebro

UngSOR 2024

Varighet: 26 min

Jan Tøssebro snakker om forskning på innføring av ordningen med barnekoordinator.

jan tøssebro barnekoordinator ungsor forskning

Innføring av barnekoordinator: Trine Wigtil

UngSOR 2024

Varighet: 8 min

Trine Wigtil fra Handikappede Barns Foreldreforening snakker om deres erfaringer med barnekoordinatorordningen.

barnekoordinator ungsor hbf

Innføring av barnekoordinator: Mats Isaksen

UngSOR 2024

Varighet: 24 min

Mats Isaksen fra PwC i Trondheim forteller om deres funn og anbefalinger om innføringen av ordningen med barnekoordinator.

ungsor barnekoordinator mats isaksen pwc

Innføring av barnekoordinator: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 28 min

Vi har samlet Trine Wigtil, Mats Isaksen og Jan Tøssebro til en samtale om innføring av ordningen med barnekoordinator.

ungsor barnekoordinator rapport samtale

Oslostandard: Om Oslostandard for pårørendesamarbeid

UngSOR 2024

Varighet: 21 min

Om Oslostandard for pårørendesamarbeid og nettverk for vernepleiere og fagansvarlige i tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo kommune. 

ungsor oslostandard pårørendesamarbeid

Oslostandard: «Lille Lumander – et foreldreinitiativ»

UngSOR 2024

Varighet: 12 min

Oslo kommune har utarbeidet en egen standard for samarbeid med pårørende. Denne inkluderer også pårørende til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.

ungsor oslostandard foreldre pårørende

Oslostandard: Overgang fra videregående skole

UngSOR 2024

Varighet: 13 min

Bydel Frogner deler sine erfaringer med overganger fra videregående skole og til arbeidslivet.

ungsor oslostandard videregående skole pårørende overgang

Oslostandard: «Overganger – Vi holder pusten mens vi lander»

UngSOR 2024

Varighet: 20 min

Gudrun A. Eidsvik og Ida Victoria Riise Børstad snakker om overganger i hverdagen med et utviklingshindret barn.

ungsor oslostandard overgang pårørende

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: Arvid Kildahl

UngSOR 2024

Varighet: 31 min

Psykologspesialist Arvid Kildahl forteller om foreldre som har opplevd alvorlig konflikt med hjelpeapparatet.

ungsor konflikt forskning

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: Eva Fürst

UngSOR 2024

Varighet: 25 min

Eva Alexandra Fürst har vært medforsker og forteller om sine erfaringer med konflikt i hjelpeapparatet.

ungsor konflikt forskning foreldre

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 18 min

Ved samarbeidsproblemer og konflikt er vi som jobber i hjelpeapparatet godt kjent med hvordan det oppleves for oss. Men hvordan oppleves dette for foreldrene?

ungsor konflikt forskning foreldre samtale