UngSOR 2024

Innlegg fra NAKU

UngSOR 2024

Varighet: 25 min

NAKU er et nasjonalt miljø som formidler kunnskap om utviklingshemming og tjenester til utviklingshemmede til landets kommuner og andre interesserte. De har blant annet en omfattende kunnskapsbank. 

ungsor naku kunnskapsbank pårørendesamarbeid

Det er foreldrene som er ekspertene

UngSOR 2024

Varighet: 21 min

Thina Teppen deler sine erfaringer med familieliv og samarbeid med hjelpeapparatet.

ungsor foreldre familieliv hjelpeapparatet familieveiledning

Innføring av barnekoordinator: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 28 min

Vi har samlet Trine Wigtil, Mats Isaksen og Jan Tøssebro til en samtale om innføring av ordningen med barnekoordinator.

ungsor barnekoordinator rapport samtale

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet: samtale

UngSOR 2024

Varighet: 18 min

Ved samarbeidsproblemer og konflikt er vi som jobber i hjelpeapparatet godt kjent med hvordan det oppleves for oss. Men hvordan oppleves dette for foreldrene?

ungsor konflikt forskning foreldre samtale

Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger: Helsetilsynet

UngSOR 2024

Varighet: 39 min

Helsetilsynet gjennomfører et nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger. Det nærmer seg slutten av tilsynet og de har publisert en rekke rapporter som viser brudd på lovverket.

ungsor tilsyn helsetilsynet barne- og avlastningsbolig

Oslostandard: Overgang fra videregående skole

UngSOR 2024

Varighet: 13 min

Bydel Frogner deler sine erfaringer med overganger fra videregående skole og til arbeidslivet.

ungsor oslostandard videregående skole pårørende overgang

Tara SLAMpoet

UngSOR 2024

Varighet: 29 min

Tara SLAMpoet er sykepleier og pårørende, med bakgrunn som utøvende kunstner. SLAMpoesi ble hennes vei ut av frustrasjonen og maktesløsheten i møte med hjelpeapparatet.

ungsor slampoet

Oslostandard: «Overganger – Vi holder pusten mens vi lander»

UngSOR 2024

Varighet: 20 min

Gudrun A. Eidsvik og Ida Victoria Riise Børstad snakker om overganger i hverdagen med et utviklingshindret barn.

ungsor oslostandard overgang pårørende

Innføring av barnekoordinator: Trine Wigtil

UngSOR 2024

Varighet: 8 min

Trine Wigtil fra Handikappede Barns Foreldreforening snakker om deres erfaringer med barnekoordinatorordningen.

barnekoordinator ungsor hbf

Uønska åtferd

UngSOR 2024

Varighet: 45 min

Olaug Nilssen har gjennom sitt senere forfatterskap satt søkelys på familier med barn med autisme og gir innsikt i hvordan livet i slike familier kan være, og deres møter med ulike sider av offentlige tjenester. 

ungsor uønsket atferd familieveiledning

Oslostandard: Om Oslostandard for pårørendesamarbeid

UngSOR 2024

Varighet: 21 min

Om Oslostandard for pårørendesamarbeid og nettverk for vernepleiere og fagansvarlige i tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo kommune. 

ungsor oslostandard pårørendesamarbeid