UngSOR 2022

Veiledning hjemme i familiene

UngSOR 2022

Varighet: 34 min

Gry Østby og Ebba Falch snakker om deres arbeid med hjemmeveiledning av familier i Oslo.

gry østby ebba falch hjemmeveiledning lavterskel

ITA – Inkluderende og tilrettelagt allidrett

UngSOR 2022

Varighet: 12 min

Bjørn Roar Vagle forteller om bakgrunnen for idrettstilbudet ITA og erfaringene så langt.

bjørn roar vagle idrett inkludering

Picture Exchange Communication System (PECS)

UngSOR 2022

Varighet: 32 min

Kim Liland forteller om Picture Exchange Communication System (PECS).

kim liland pecs

Elevmedvirkning og selvbestemmelse for elever med utviklingshemming

UngSOR 2022

Varighet: 21 min

Høy grad av selvbestemmelse er knyttet til bedre livskvalitet, større deltakelse i arbeidslivet, bedre psykisk helse, og mer selvstendighet i voksenlivet.

veerle garrels selvbestemmelse elevmedvirkning barn unge

Det vi vet

UngSOR 2022

Varighet: 22 min

- om livene til barn og unge med utviklingshemming

cecilie h. sandness bufdir

Kulturelt innslag med Dissimilis

UngSOR 2022

Varighet: 12 min

Kulturelt innslag ved Dissimilis fra UngSOR 2022.

dissimilis musikk kultur

Fra foreldrehjem til barnebolig

UngSOR 2022

Varighet: 46 min

Olaug Nilssen snakker om følelser og praktiske omstendigheter rundt å ha barn med autisme og utviklingshemming.

olaug nilssen barnebolig

«En kilde til mestring»

UngSOR 2022

Varighet: 32 min

Erfaringer med bruk av Positiv atferdsstøtte (PAS) i det spesialpedagogiske arbeidet i skolen.

marit tjøstheim skretting pas positiv atferdsstøtte spesialpedagogikk

Hvordan sikre faglig kvalitet i tjenestene?

UngSOR 2022

Varighet: 30 min

Hvordan kan leder, ansatte og pårørende samarbeide for å oppnå en endring til det positive?

tine dahl rose heian samarbeid endring organisasjon