UngSOR 2022

Det vi vet

UngSOR 2022

Varighet: 22 min

- om livene til barn og unge med utviklingshemming

cecilie h. sandness bufdir

Kulturelt innslag med Dissimilis

UngSOR 2022

Varighet: 12 min

Kulturelt innslag ved Dissimilis fra UngSOR 2022.

dissimilis musikk kultur

Det fjerde skiftet

UngSOR 2022

Varighet: 37 min

 Helle Cecilie Palmer snakker om det ekstra arbeidet det er å være pårørende.

helle cecilie palmer pårørende

Picture Exchange Communication System (PECS)

UngSOR 2022

Varighet: 32 min

Kim Liland forteller om Picture Exchange Communication System (PECS).

kim liland pecs

Elevmedvirkning og selvbestemmelse for elever med utviklingshemming

UngSOR 2022

Varighet: 21 min

Høy grad av selvbestemmelse er knyttet til bedre livskvalitet, større deltakelse i arbeidslivet, bedre psykisk helse, og mer selvstendighet i voksenlivet.

veerle garrels selvbestemmelse elevmedvirkning barn unge

Veiledning hjemme i familiene

UngSOR 2022

Varighet: 34 min

Gry Østby og Ebba Falch snakker om deres arbeid med hjemmeveiledning av familier i Oslo.

gry østby ebba falch hjemmeveiledning lavterskel

Hvordan sikre faglig kvalitet i tjenestene?

UngSOR 2022

Varighet: 30 min

Hvordan kan leder, ansatte og pårørende samarbeide for å oppnå en endring til det positive?

tine dahl rose heian samarbeid endring organisasjon

Brukerstyrt personlig assistanse - hvordan få dette til på en god måte for barn og unge med utviklingshemming?

UngSOR 2022

Varighet: 32 min

Hvorfor kan BPA være viktig og bra for familier med barn med utviklingshemming, hvordan kan det gjøres og hva er de viktigste barrierene. 

nina bakkefjord bpa løvemammaene familie

Koordinering og samhandling

UngSOR 2022

Varighet: 23 min

Kjell-Olaf Richardsen ved statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomgår de nye endringene i velferdstjenestelovgivningen.

statsforvalteren velferdstjenestelovgivningen barnekoordinator kjell olaf richardsen

Veilederen fra helsedirektoratet - Hva betyr den for barn og unge?

UngSOR 2022

Varighet: 22 min

Eivind Bjerksetmyr fra NAKU om Helsedirektoratets veileder om gode helse og omsorgstjeneste.

eivind bjerksetmyr naku helsedirektoratet veileder