UngSOR 2022

Kulturelt innslag med Dissimilis

UngSOR 2022

Varighet: 12 min

Kulturelt innslag ved Dissimilis fra UngSOR 2022.

dissimilis musikk kultur

Sang og musikk for alle

UngSOR 2022

Varighet: 18 min

 - med glede, mestring og livskvalitet i fokus

dissimilis musikk livskvalitet kultur

«En kilde til mestring»

UngSOR 2022

Varighet: 32 min

Erfaringer med bruk av Positiv atferdsstøtte (PAS) i det spesialpedagogiske arbeidet i skolen.

marit tjøstheim skretting pas positiv atferdsstøtte spesialpedagogikk

Overraskelse fra Stiftelsen Dam

UngSOR 2022

Varighet: 7 min

Stiftelsen Dam presenterte en aldri så liten overraskelse på UngSOR 2022!

ITA – Inkluderende og tilrettelagt allidrett

UngSOR 2022

Varighet: 12 min

Bjørn Roar Vagle forteller om bakgrunnen for idrettstilbudet ITA og erfaringene så langt.

bjørn roar vagle idrett inkludering

Veiledning hjemme i familiene

UngSOR 2022

Varighet: 34 min

Gry Østby og Ebba Falch snakker om deres arbeid med hjemmeveiledning av familier i Oslo.

gry østby ebba falch hjemmeveiledning lavterskel familieveiledning

Picture Exchange Communication System (PECS)

UngSOR 2022

Varighet: 32 min

Kim Liland forteller om Picture Exchange Communication System (PECS).

kim liland pecs