UngSOR 2022

Retten til å bli hørt

UngSOR 2022

Varighet: 38 min

Grete Vandvik fra Redd Barna snakker om hva det innebærer at også barn og unge med utviklingshemminger har rett til medvirkning og innflytelse.

grete vandvik redd barna rettigheter barn artikkel 12

ITA – Inkluderende og tilrettelagt allidrett

UngSOR 2022

Varighet: 12 min

Bjørn Roar Vagle forteller om bakgrunnen for idrettstilbudet ITA og erfaringene så langt.

bjørn roar vagle idrett inkludering

Elevmedvirkning og selvbestemmelse for elever med utviklingshemming

UngSOR 2022

Varighet: 21 min

Høy grad av selvbestemmelse er knyttet til bedre livskvalitet, større deltakelse i arbeidslivet, bedre psykisk helse, og mer selvstendighet i voksenlivet.

veerle garrels selvbestemmelse elevmedvirkning barn unge

Sang og musikk for alle

UngSOR 2022

Varighet: 18 min

 - med glede, mestring og livskvalitet i fokus

dissimilis musikk livskvalitet kultur

Velkommen

UngSOR 2022

Varighet: 21 min

Karl Haakon Sævold åpner konferansen og deler sine erfaringer som far til en ung mann med utviklingshemming.

karl haakon sævold foreldre erfaring

Det vi vet

UngSOR 2022

Varighet: 22 min

- om livene til barn og unge med utviklingshemming

cecilie h. sandness bufdir

Det fjerde skiftet

UngSOR 2022

Varighet: 37 min

 Helle Cecilie Palmer snakker om det ekstra arbeidet det er å være pårørende.

helle cecilie palmer pårørende

Koordinering og samhandling

UngSOR 2022

Varighet: 23 min

Kjell-Olaf Richardsen ved statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomgår de nye endringene i velferdstjenestelovgivningen.

statsforvalteren velferdstjenestelovgivningen barnekoordinator kjell olaf richardsen

Overraskelse fra Stiftelsen Dam

UngSOR 2022

Varighet: 7 min

Stiftelsen Dam presenterte en aldri så liten overraskelse på UngSOR 2022!