Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Ola

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 27 min

En dokumentarfilm om en engasjert og ærlig mann, som stiller spørsmål om tilværelsen og reflekterer rundt sin egen posisjon i samfunnet.

ragnhild nøst bergem dokumentar

Helseoppfølging

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 40 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

hege kylland veileder

Kroppskort - et verktøy for å snakke om kropp, seksualitet og relasjoner

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 16 min

Nina Christine Dahl i samtale med Linn Fjelde Farstad og Frode M. Andreassen fra Barnehuset i Agder politidistrikt.

barnehuset seksualitet

Dokumentasjon og taushetsplikt

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Varighet: 45 min

Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

arve mosand veileder