Miljøterapi for personer med utviklingshemming

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 19 min

Nina Christine Dahl snakker om erfaringene med prosjektet TryggEst. Vi får eksempler på de store variasjonene i problemstillinger teamet har håndtert, og hvordan disse er forsøkt løst. 

nina christine dahl tryggest

E der någen av oss som e normale?

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 23 min

På SOR-konferansen i mai 2021 i Bergen fikk vi besøk av stavanger-jøgleren Per Inge Torkelsen, politiker og selverklært klovn. I tillegg til å være morsom hadde han mange gode poenger det er verdt å reflektere over.

per inge torkelsen