Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 19 min

Nina Christine Dahl snakker om erfaringene med prosjektet TryggEst. Vi får eksempler på de store variasjonene i problemstillinger teamet har håndtert, og hvordan disse er forsøkt løst. (Tolket versjon)

nina christine dahl tryggest tegnspråk

Det vi ba om, og det vi fikk (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 26 min

 Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og saksordfører i Arbeids- og sosialkomiteen for representantforslaget som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter. (Tolket versjon)

lise christoffersen stortingsmelding tegnspråk

Atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 29 min

 Kjetil Viken, førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, snakker om atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid. (Tolket versjon)

kjetil viken atferdsanalyse psykisk helsearbeid tegnspråk

Det handler om livet -ikke "godt nok" eller "vanlig praksis" (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 28 min

 Erfaringer med miljøterapitjenester til personer med autismeforstyrrelser. Scott Drangsholt, erfaringskonsulent og Annette Drangsholt, leder i Autismeforeningen. (Tolket versjon)

annette drangsholt scott drangsholt autisme miljøterapi tegnspråk

Hvordan møte personer med utviklingshemming i krise (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 34 min

 Anne Gro Innstrand, spesialist i klinisk psykologi/habilitering, om å forebygge traumer og dempe kriser i miljøterapi. (Tolket versjon)

anne gro innstrand krise psykisk sykdom miljøterapi tegnspråk

Inkluderingskontoret (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 1 t 1 min

Thomas Seltzer i dialog med Trine Lise Bakken, Annette Drangsholt, Johannes Tveitnes, Tobias Tolo og Ida Marie Færestrand. (Tolket versjon)

inkludering thomas seltzer tegnspråk

E der någen av oss som e normale? (Tegnspråk)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming (tegnspråk)

Varighet: 23 min

 På SOR-konferansen i mai 2021 i Bergen fikk vi besøk av stavanger-jøgleren Per Inge Torkelsen, politiker og selverklært klovn. I tillegg til å være morsom hadde han mange gode poenger det er verdt å reflektere over. (Tolket versjon)

per inge torkelsen tegnspråk