Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Miljøterapi i et historisk perspektiv og som nytt masterstudie

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 19 min

Professor Karl Elling Ellingsen (NAKU) snakker om tema "Miljøterapi i et historisk perspektiv og som nytt masterstudie". 

karl elling ellingsen historisk perspektiv masterstudie

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 19 min

Nina Christine Dahl snakker om erfaringene med prosjektet TryggEst. Vi får eksempler på de store variasjonene i problemstillinger teamet har håndtert, og hvordan disse er forsøkt løst. 

nina christine dahl tryggest

Kan helsepersonell være en kilde til aggresjon? Om å se seg i speilet

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 28 min

Lone Viste er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og jobber i Helse Stavanger, på klinikk psykisk helsevern for voksne. Hun  snakker om selvregulering. 

lone viste helsepersonell aggresjon selvregulering

Hvordan møte personer med utviklingshemming i krise

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 34 min

Anne Gro Innstrand, spesialist i klinisk psykologi/habilitering, om å forebygge traumer og dempe kriser i miljøterapi.

anne gro innstrand krise psykisk sykdom miljøterapi

Atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 29 min

Kjetil Viken, førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, snakker om atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid.

kjetil viken atferdsanalyse psykisk helsearbeid

Det vi ba om, og det vi fikk

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 26 min

Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og saksordfører i Arbeids- og sosialkomiteen for representantforslaget som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter.

lise christoffersen stortingsmelding

Makt og avmakt i miljøterapi (del 2)

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 42 min

 Ole Greger Lillevik, dosent ved Norges arktiske universitet UiT Narvik 

ole greger lillevik miljøterapi

Arbeid, viktig for god psykisk helse

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 26 min

Ørjan Hinna, kvalitetssjef i HELT MED og Ida Marie Færestrand som fikk jobb gjennom HELT MED på Scandic Bergen City.

ørjan hinna helt med arbeid psykisk helse

E der någen av oss som e normale?

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Varighet: 23 min

På SOR-konferansen i mai 2021 i Bergen fikk vi besøk av stavanger-jøgleren Per Inge Torkelsen, politiker og selverklært klovn. I tillegg til å være morsom hadde han mange gode poenger det er verdt å reflektere over.

per inge torkelsen