I pose og sekk

PAS i Norge anno 2022

I pose og sekk

Varighet: 19 min

Anders Johansen fra Sandefjord kommune forteller om hvordan de jobber for å implementere PAS og hvorfor de anser dette som et viktig arbeid i deres tjenesteutvikling.

anders johansen pas sandefjord implementering

Panelsamtale om PAS

I pose og sekk

Varighet: 28 min

Hva er det egentlig som skal til for å lykkes med implementering av PAS? Hvordan får man alle ansatte med på PAS-laget? 

pas panelsamtale anders johansen kathrine utsola bente blekken ingunn vatsvåg ingvild kristiansen cato b. ellingsen

Kahoot om PAS

I pose og sekk

Varighet: 13 min

Medlemmer av styringsgruppa for nasjonalt nettverk for PAS har trommet sammen en Kahoot om positiv atferdsstøtte. 

pas kahoot

Metodiske verktøy: sosial validitet og multikomponente intervensjoner

I pose og sekk

Varighet: 25 min

Silje Haugland redegjør for ulike kunnskapsbasert intervensjoner som kan benyttes i PAS.

pas silje haugland funksjonelle analyser kartlegging

Å tilnærme seg mennesker som viser stor motstand mot å ta i mot hjelp

I pose og sekk

Varighet: 33 min

Are Molund fra Hava Omsorg snakker om hvordan de arbeider med mennesker som har stort behov for hjelp men som motsetter seg å ta i mot hjelp.

pas are molund hava omsorg lavaffektiv tilnærming

PAS i tjenestene - å omsette teori til praksis

I pose og sekk

Varighet: 19 min

Målet med PAS er å forbedre folks livskvalitet. Men hvordan fungerer det egentlig i praksis? 

pas martin enger praksis faglige paradoks

Hvordan kan et digitalt fagadministrativt system og PAS gå hånd i hånd?

I pose og sekk

Varighet: 26 min

Her får du en smakebit på hvordan et digitalt fagsystem spesielt utviklet for miljøterapeutisk arbeid kan bidra til å sikre systematisert og kvalitetssikret dokumentasjon i et livsløp.

pas ingeborg kraabøl omhu intervensjon philip andreas aspholt weisser

De pårørendes engasjement - en suksessfaktor

I pose og sekk

Varighet: 27 min

Isabell Pedersen, avdelingsleder i Alta kommune, har invitert med seg to pårørende som skal fortelle om deres opplevleser og erfaringer med PAS som faglig rammeverk.  

pas isabell pedersen alta kommune pårørende

Mellom administrasjon og bakkebyråkrati – en leders betraktninger

I pose og sekk

Varighet: 29 min

Morten Uthaug fra Sandefjord kommune belyser hva som skal til for å lykkes i endringsarbeidet.

pas morten uthaug sandefjord kommune endringsarbeid